Home Tags Alphaone

Tag: alphaone

Stay connected

15,254FansLike

Latest article

อารักขาบุคคลสำคัญ หรือ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

0
ต่อจากบทความที่แล้วว่า งานรักษาความปลอดภัยมีกี่ประเภท วันนี้เราจะแนะนำให้ทราบอีก 1 ประเภทในสาขาของงานรักษาความปลอดภัย เป็น 1 ในตัวเลือกของหลายๆคนที่อยากทำงานในด้านนี้ 2.1. เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ VIP Protection Executive Protection ถือว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งที่หน้าสนใจ และหลากหลายคนอยากเข้าไปทำงานในสาขานี้ แต่หน้าที่จริงๆของบุคคลที่ทำหน้าที่นี้ คือการดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคล ซึ่งบางครั้งต้องทนรองรับอารมณ์ของผู้ว่าจ้างในบางครั้งโดยเฉพาะผู้ว่าจ้างประเทศไทย ที่ยังแยกความเป็นมืออาชีพไม่ออก ซึ่งมีบริษัทรักษาความปลอดภัยเฉพาะทางที่ทำในด้านนี้ เช่น บริษัทรักษาความปลอดภัย อัลฟ่า...

พนักงานรักษาความปลอดภัยมีกี่ประเภท

0
หากจะเริ่มว่า พนักงานรักษาความปลอดภัย มีกี่ชนิด กี่ประเภท ต้องย้อนกลับ สมัยก่อนพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีการแยกออกว่าดูแลในส่วนไหนเป็นกิจลักษณะ หรือ แบ่งสาขาออกมาอย่างชัดเจน ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดไว้ 3 สาขานั้น เหนือไปกว่านั้นจริงๆ แล้วยังมีหลาก เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยในส่วนของอาคารและสถานที่ หรือ ขนย้ายทรัพย์สินมีค่า หรือ อารักขาบุคคลสำคัญ  แต่เมื่อมีการแบ่งสาขาออกมาแล้ว 3 สาขา นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละสาขานั้น สามารถเห็นเส้นทางอาชีพของแต่ละสาขาได้เป็นอย่างดี...

ความเป็นมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย

0
ความเป็นมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ปัจจุบัน(2021)จะเห็นได้ว่าในหลายๆบริษัทมีการปรับตัวตามที่ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 กำหนดไว้ และบริษัทต่างๆในส่วนของผู้ว่าจ้างงานรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าโรงแรม ห้างร้าน บริษัท สำนักงาน โรงงาน เริ่มเข้าใจถึงประโยชน์ของ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย นี้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก  จะเห็นได้ตอนนี้ในหลายๆบริษัทฯเริ่มมีการเรียกร้อง ใบอนุญาต ธภ.7 จากตัวของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยืนยันในความเป็นมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย  และส่วนของการฝึกอบรมก็เพิ่มขึ้นไม่ได้แค่สอนตามที่กฏหมายกำหนดไว้เพียง 40 ชั่วโมง ซึ่งในหลายๆศูนย์ฝึกอบรมก็ออกรับและตอบสนองการโดยมีการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นทั้งการฝึกพื้นฐานและการฝึกอบรมทบทวน หรือฝึกขั้นสูง ขั้นก้าวหน้า...