คำว่า Security และ Safety เป็นสิ่งที่แปลได้ว่า “ความปลอดภัย” ซึ่งพอเป็นภาษาไทยแล้ว คนไทยส่วนใหญ่อาจจะเกิดความสงสัยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในคำ 2 คำนี้อย่างบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนและเกิดปัญหาตามมามากมายในการแบ่งงานและความรับผิดชอบ

หากเราดูนิยามคำว่า “ปลอดภัย” ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน เราจะพบความหมายว่า “พ้นภัย” หากพูดแบบนี้ในแง่การแบ่งนิยามคำว่า “Safety” กับ “Security” คงจะไม่ช่วยให้กระจ่างขึ้น แม้จริง ๆ แล้วทั้ง 2 คำจะทำเราปราศจากภัยเหมือนกัน แต่มันต่างกันนิดเดียวตรง “ความตั้งใจ” โดยเราสามารถอธิบายคำทั้ง 2 ประเภทได้ดังนี้

  1. Safety คือ การปราศจากภัยที่เกิดจาก “ความไม่ตั้งใจของมนุษย์”
  2. Security คือ การปราศจากภัยที่เกิดจาก “ความตั้งใจของมนุษย์”

ยกตัวอย่างง่ายดังนี้

ตัวอย่างที่ 1

นาย A ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ขอให้นาย B เตรียมเอกสารและตัวอย่างสินค้าเพื่อนำไป Present ให้กับลูกค้า ซึ่งในระหว่างทางที่นาย B กำลังจะเอาของไปเก็บไว้ในรถยนต์ เกิดทำตัวอย่างสินค้าตกลงพื้นทำให้เกิดความเสียหายและกลิ้งไปตามถนน ซึ่งในขณะเดียวกันนาย C กำลังขับจักรยานยนต์เพื่อจะไปส่งของให้กับลูกค้า เกิดจอดไม่ทัน ล้อรถเหยียบสินค้าทำให้นาย C ล้มลงด้วยอุบัติเหตุ

เหตุการณ์แรกเห็นได้ว่า ทุกอย่างเกิดจากความไม่ตั้งใจ จึงเป็นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยลักษะ Safety

ตัวอย่างที่ 2

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ตัวอย่างที่ 1 มีพนักงานคนหนึ่งชื่อ D ซึ่งไม่ชอบ C เป็นการส่วนตัว และทราบว่า C จะต้องขับจักรยานยนต์ผ่านทางนี้อยู่ตลอดเวลา จึงทำทีว่า ถือของให้ของตกและกลิ้งไปเพื่อหวังว่านาย C จะประสบอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกัน

เหตุการณ์ที่ 2 จะเห็นได้ว่า เหตุการณ์เกิดจากความตั้งใจ จึงเป็นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยลักษณะ Security

จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 เหตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือความตั้งใจและไม่ตั้งใจของบุคลากรในองค์กร เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการบริหารและการจัดการธุรกิจนั้น เราอาจจะพบกรณีต่างๆได้ทั้ง 2 แบบ ไม่ว่าจะเป็น ลูกน้องไม่ตั้งใจกระทำความผิดแตกเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ Human Error หรืออาจจะเป็นการจงใจให้เกิดความผิดพลาดเพื่อผลลัพธ์ที่หวังผลไว้ ไม่ว่าจะเป็นการทำให้บริษัทเสียหาย หรือ เพื่อประโยชน์ของตัวเอง

ธุรกิจจึงต้องระวังความปลอดภัยทั้ง 2 ประเภทนี้ และคอยวางแผนการจัดการอย่างเป็นประจำเสมอ

#จ้างบอดี้การ์ด #หาบอดี้การ์ด #หารปภ