Security industrial review 2021

เริ่มเปิดเข้าสู่ปี 2021 เป็นที่เรียบร้อย ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีผลกระทบจากวิกฤตโควิท 19 ที่ต้องมีการควบคุมกันอย่างต่อเนื่อง เพราะการลดหย่อนคุณภาพความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนหนึ่งที่ผ่านเข้าทางพรมแดนธรรมชาติ ถ้าจะมองในมุมของวินัยของคนในชาติ ถือว่าลดหย่อนลงไปมาก ถ้าเทียบกันในอดีตที่ประชาชนจะเชื่อฟังรัฐ หลายคนอาจจะกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้ แต่เชื่อเถอะ กล่าวเป็นแบบนี้กันมาแล้วทุกรัฐบาล อาจเป็นเพราะปัจจุบันใครทำอะไรก็ได้เป็นต้น ด้วยความอิสระของการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้มีกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2021 นี้ถือว่าเป็นความท้าทายของวงการรักษาความปลอดภัยกันเลยที่เดียวสำหรับประเทศไทย อย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ที่มีหลากหลายสมาคมเสนอตัวแทนเข้าไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรักษาสิทธิในกลุ่มของตนเอง แต่ผลกระทบจริงๆ ของวงการรักษาความปลอดภัยยังยากที่จะมองออก เพราะยังไม่แน่ชัดว่าการคักเลือกที่จะเกิดขึ้นนั้นใครจะเป็นผู้ทรงวุฒิ อาจจะเป็นชุดเดิม และ เพิ่มเติมเป็นบางคนก็เป็นได้


อย่างที่สอง เรื่องการต่อใบอนุญาตของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่กำลังครบกำหนด ปัจจุบันหลักเกณฑ์ได้ออกมาแล้วตามระเบียบ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เพียงแต่ผู้ปฏิบัติเป็นยังคงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีกรอบการทำงานและดุยลพินิจในแต่ละเรื่องไม่ตรงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถ้ามีการกำหนดออกมาชัดเจนว่า ต้องปฏิบัติกันอย่างไรน่าจะชัดเจนและสะดวกกว่านี้สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย และบริษัทรักษาความปลอดภัย จะได้ปฏิบัติตาม


อย่างที่สาม เรื่องสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในส่วนสาขารักษาความปลอดภัย มีการกล่าวถึงมาโดยตลอดแต่การสอบวัดระบบสมถรรนะ หรือ การคัดเรื่องเจ้าหน้าที่สอบ แม้แต่วิธีการต่างๆ ยังคงไม่แน่ชัดในหลักเกณฑ์กันเท่าไร เพราะบางครั้งการดำเนินการของสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ได้รับทราบมาปฏิบัติเพียงเฉพาะกลุ่ม โดยตั้งผู้เชี่ยวชาญที่บางคนยังเป็นที่กังขาของวงการรักษาความปลอดภัย ถ้ามีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และสามารถอธิบายกระบวนการให้ประชาชนทั่วไปรับทราบน่าจะเป็นแนวทางดีที่เกิดขึ้น ได้แต่หวังว่าสิ่งที่รัฐกำลังพยายามจะทำ ไม่ตกประโยชน์ไปอยู่แก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม จะถือว่าน่าเสียดายทีเดียว


อย่างที่สี่ ในเรื่องการฝึกอบรมของพนักงานรักษาความปลอดภัย ปัจจุบันมีการฝึกฝนจำนวนมากจากหลากหลายบริษัทฯ แต่เป็นการฝึกเพื่อเป็นความสะดวกของบริษัทรักษาความปลอดภัยนั้นๆ วิธีการฝึก แนวทางการฝึกนั้นยังถือว่า แต่ละที่ยังคงมีความแตกต่างหลากหลาย แม้ว่าทางคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยจะออกแนวทางในส่วนการฝึกอบรมว่ามีเรื่องใดบ้างที่ต้องฝึกแต่ความเป็นจริง มีหลายๆที่ที่มีการฝึกอบรมแตกต่างออกไป และในหลายที่เปลี่ยนแปลงการฝึกที่ไม่เหมาะสมสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยและออกใบอนุญาต


อย่างที่ห้า ปัจจุบันมีหลายสำนักที่พยายามทำโปรแกรมสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ หลายเจ้าที่ดำเนินการเข้ามายังไม่สามารถใช้งานได้จริง ถึงแม้ว่าใช้งานได้แล้วแต่ยังคงพบปัญหาในการปรับปรุงอัพเดทบ่อยครั้ง และมีการซื้ออุปกรณ์ในราคาที่สูง ทำให้บริษัทรักษาความปลอดภัยขนาดเล็ก เกิดผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้ามีองค์กรใดดำเนินการช่วยเหลือบริษัทรักษาความปลอดภัยขนาดเล็กเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรร่วมทั้งหมด