Privacy Policy

เว็บไซต์ Guardplus.biz ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อข่าวต่าง ๆ อย่างเป็นสาธารณะ ทั้งนี้ ทางเว็บไซต์ปรารถนาให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามหลักสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล โดยไม่เป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของผู้อื่น จึงขอความร่วมมือผู้แสดงความคิดเห็นทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการบริโภคข้อมูล ข่าวสาร และมีจิตสำนึกในการแสดงความคิดเห็นด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งละเว้นการแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1.การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความอันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์
2.การหมิ่นประมาทบุคคลสำคัญของรัฐต่างชาติและประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ รวมทั้ง บุคคลธรรมดาและเจ้าหน้าที่รัฐ
3.การแสดงความคิดเห็นที่มีเนื้อหาขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
4.การหมิ่นเชื้อชาติ ศาสนา หรือประเทศอื่น ในทางเสียหาย
5.การโฆษณาสินค้าหรือบริการ
6.การแสดงความคิดเห็นด้วยคำหยาบคาย ข้อความที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร
7.การแสดงความคิดเห็นที่ยุยงให้เกิดความขัดแย้งทั้งระหว่างบุคคล กลุ่มคน และสังคม
8.การเผยแพร่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail Address IP Address และข้อมูลส่วนบุคคล
9.การเผยแพร่ข้อความที่มีผลให้ธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยปราศจากข้อเท็จจริง
10.การแสดงความคิดเห็นซ้ำ ๆ การแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับหัวข้อข่าว หรือการโพสต์สิ่งที่มิใช่การแสดง

ทั้งนี้ เว็บไซต์Guardplus.biz มีสิทธิอย่างชอบธรรมในการพิจารณานำเสนอข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ แต่เนื่องจากปริมาณความคิดเห็นมีจำนวนมาก การควบคุมและดูแลอาจทำได้ไม่ทั่วถึง จึงไม่สามารถร่วมรับผิดชอบในทุก ๆ ความคิดเห็นที่ส่งเข้าระบบได้ หากคุณพบข้อความใดที่เข้าข่ายการแสดงความคิดเห็นตามรายการข้างต้น หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติไทย รวมทั้งในกรณีที่ประสบปัญหาในการใช้บริการ กรุณาแจ้งมาที่ admin@guardplus.biz  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ กรุณาศึกษา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

Who we are

Our website address is: https://guardplus.biz.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements