หลายคนคงจะพอจำได้ว่า ในสมัยก่อนเวลาที่เราจะใช้อินเตอร์เน็ตนั้นจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณผ่านทางโทรศัพท์บ้านเพื่อใช้งาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถ้าหากมีสายโทรเข้าหรือมีคนลืมยกหูโทรศัพท์ขึ้นมานั้นระบบอินเตอร์เน็ตก็จะถูกตัดสัญญาณไปในทันที ซึ่งเวลาผ่านมาช่วง 5-10 ปีนี้นั้นเครือข่ายไร้สายหรืออินเตอร์เน็ตนั้นได้เปลี่ยนแปลงโลกไปสู่อีกยุคหนึ่ง

ปัจจุบันนั้นแทบจะทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค IoT (Internet of Thing) หรือ Digital แทบจะทุกๆอย่าง ถูกพัฒนาไปด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น เช่น การที่จะติดต่อสื่อสารกับใครในต่างประเทศ ปัจจุบันนี้แค่เพียงจิ้มนิ้วลงไปบนมือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ก็สามารถสื่อสารข้ามไปอีกฝั่งของโลกได้ หรือ การสำรองข้อมูลต่างๆขององค์กรขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยงบประมาณของกิจการจำนวนมาก แต่สามารถอาศัยเช่า data center เพื่อเก็บข้อมูลและลดค่าใช้จ่ายในค่ารักษาดูแลลงไปได้  ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เราสามารถโอนเงินข้ามประเทศง่ายโดยใช้เวลาไม่นานและประหยัดค่าใช้จ่าย

ถึงแม้ว่าเราทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การสร้างประสิทธิภาพต่างๆในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว น้อยคนที่จะนึกถึงความปลอดภัยในใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเราจะเห็นได้จากในหน้าข่าวที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการก่ออาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต ที่ทำให้หลายๆคนถูกจารกรรมข้อมูลและอาจจะนำไปถึงการสูญเสียเงินทางได้อีกด้วย โดย Cyber Security Innovation เป็นสิ่งที่จะเข้ามาเพื่อช่วยให้ให้การแก้ปัญหาและเป็นการป้องกันภัยก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น

Cyber Security หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คือ กระบวนการหรือการกระทำทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การทำลาย การจารกรรม และความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

ในองค์กรชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งเริ่มให้ความสนใจและมีการติดตั้งระบบเหล่านี้ ซึ่งมองว่าการลงทุนกับระบบ Cyber Security เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กร ทำให้ระบบขององค์กรมีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว ซึ่งดีกว่าการไม่ลงทุนและถูกล้วงข้อมูลไป ทำให้เกิดปัญหาและพอตีมูลค่าความเสียหายแล้วองค์กรนั้นๆต้องสูญเสียในเรื่องของโอกาสและเงินทองมากกว่าเดิมเสียอีก

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งต่างก็รวบรวม ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลประเภทอื่นๆ ที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงหรือเปิดเผยได้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอาจส่งผลกระทบด้านลบกับองค์กร โดยเฉพาะในยุคที่การโจมตีทางไซเบอร์นั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น การโจมตีทางไซเบอร์และการสอดแนมทางดิจิทัลเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดต่อการทำธุรกิจดังนั้นเพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพองค์กรจำเป็นต้องมี Cyber Security

ตัวอย่างเช่นกรณีที่เป็นข่าวในช่วงเดือนมิถุนายนปี 2020 ที่ผ่านมานั้นมีคนถูกล้วงข้อมูลบนมือถือจากกลุ่มมิขฉาชีพผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ทำให้สูญเสียเงินมากกว่า 4 แสนบาทจากการเปลี่ยน SIM CARD ของโทรศัพท์มือถือ แล้วทำการโอนเงินไปยังบัญชีต่างๆทำให้ประเด็น Cyber Security นั้นถึงขั้นนำไปเป็นข้อหารือในที่ประชุมรัฐสภากันเลยทีเดียว 

จะเห็นได้ว่าในทุกๆช่วงจังหวะของชีวิตเรานั้นใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ความป้องกันความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องให้สำคัญมากๆ และคำนึงอยู่เสมอว่าเราอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ถูกโจมตีได้ตลอดเวลา การใช้ Cyber Security จึงเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของคนในยุคนี้

#จ้างบอดี้การ์ด #หาบอดี้การ์ด #หารปภ