Home General Knowledge

General Knowledge

หมวดความรู้ทั่วไป

ความเป็นมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย

0
ความเป็นมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ปัจจุบัน(2021)จะเห็นได้ว่าในหลายๆบริษัทมีการปรับตัวตามที่ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 กำหนดไว้ และบริษัทต่างๆในส่วนของผู้ว่าจ้างงานรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าโรงแรม ห้างร้าน บริษัท สำนักงาน โรงงาน เริ่มเข้าใจถึงประโยชน์ของ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย นี้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก  จะเห็นได้ตอนนี้ในหลายๆบริษัทฯเริ่มมีการเรียกร้อง ใบอนุญาต ธภ.7 จากตัวของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยืนยันในความเป็นมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย  และส่วนของการฝึกอบรมก็เพิ่มขึ้นไม่ได้แค่สอนตามที่กฏหมายกำหนดไว้เพียง 40 ชั่วโมง ซึ่งในหลายๆศูนย์ฝึกอบรมก็ออกรับและตอบสนองการโดยมีการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นทั้งการฝึกพื้นฐานและการฝึกอบรมทบทวน หรือฝึกขั้นสูง ขั้นก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นสถานบันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน ในการฝึกอบรมหลักสูตรเผชิญเหตุ เช่น...

Review ภาพรวมอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัย 2021

0
Security industrial review 2021 เริ่มเปิดเข้าสู่ปี 2021 เป็นที่เรียบร้อย ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีผลกระทบจากวิกฤตโควิท 19 ที่ต้องมีการควบคุมกันอย่างต่อเนื่อง เพราะการลดหย่อนคุณภาพความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนหนึ่งที่ผ่านเข้าทางพรมแดนธรรมชาติ ถ้าจะมองในมุมของวินัยของคนในชาติ ถือว่าลดหย่อนลงไปมาก ถ้าเทียบกันในอดีตที่ประชาชนจะเชื่อฟังรัฐ หลายคนอาจจะกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้ แต่เชื่อเถอะ กล่าวเป็นแบบนี้กันมาแล้วทุกรัฐบาล อาจเป็นเพราะปัจจุบันใครทำอะไรก็ได้เป็นต้น ด้วยความอิสระของการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้มีกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2021 นี้ถือว่าเป็นความท้าทายของวงการรักษาความปลอดภัยกันเลยที่เดียวสำหรับประเทศไทย อย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ที่มีหลากหลายสมาคมเสนอตัวแทนเข้าไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรักษาสิทธิในกลุ่มของตนเอง แต่ผลกระทบจริงๆ ของวงการรักษาความปลอดภัยยังยากที่จะมองออก เพราะยังไม่แน่ชัดว่าการคักเลือกที่จะเกิดขึ้นนั้นใครจะเป็นผู้ทรงวุฒิ อาจจะเป็นชุดเดิม และ เพิ่มเติมเป็นบางคนก็เป็นได้ อย่างที่สอง เรื่องการต่อใบอนุญาตของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่กำลังครบกำหนด...

การวางแผนการทำงาน ของบอดี้การ์ด

ลักษณะการทำงานของบอดี้การ์ดมืออาชีพนั้นจะต้องมีการวางเป้าหมายในเนื้องานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย มีการวางแผนในการทำงานอย่างมีลำดับขั้นตอน รวมถึงมีแผนในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น หากต้องให้การคุ้มครองผู้ว่าจ้างในการเดินทางไปยังสถานที่นัดหมาย บอดี้การ์ดจะเดินทางไปสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าและมีการข่าวที่ดีเพื่อที่จะได้ปฏบัติหน้าที่ไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ทำการพูดคุยกับผู้ว่าจ้าง ถึงลักษณะการทำงาน รายละเอียดของงาน ความรู้สึกกังวลของผู้ว่าจ้างต่อเหตุการณ์และความต้องการในการดูแลความปลอดภัยและปัจจัยที่จะเกิดเหตุเกิดขึ้น สืบข่าวและรายละเอียดพื้นฐานของผู้ว่าจ้างที่เราให้การดูแล ว่า ปกติมีการใช้ชีวิตเป็นลักษณะไหน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาที่ต้องสังเกตการคือในช่วง 7:00-19:00 และ 19:00 -7:00 รวมถึงรายละเอียดส่วนตัวของผู้ว่าจ้างในเรื่องความต้องการทางการแพทย์ โรคประจำตัว บุคคลที่จะต้องมีการตัดต่อกับผู้ว่าจ้างทั้งบุคคลใกล้ชิดและบุคคลที่ไม่ใกล้ชิด เพื่อที่จะนำข้อมูลมาจัดการป้องกันผู้ว่าจ้างได้ จัดทีมเข้าสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าก่อนเวลาที่บุคคลสำคัญจะเข้าพื้นที่อย่างน้อย 3 ชั่วโมง หรือในกรณีเร่งด่วยจะเข้าพื้นที่ใน 1 ชั่วโมงล่วงหน้า โดยสิ่งจำเป็นที่ทีมล่วงหน้าจะต้องรับทราบคือ สถานที่และตำแหน่งของห้องรับรอง สภาพแวดล้อมมีสิ่งใดบ้าง พื้นที่ที่ใช้ในการจอดรถ เส้นทางในการเข้าออกของผู้ที่ต้องดูแล ทางไปห้องน้ำ ทางไปทางออกฉุกเฉินรวมถึงต้องสอบถามข้อมูลกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินในทางพยาบาล...

ความสำคัญและรูปแบบของการป้องกันภัย

การป้องกันภัยเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยตระหนักถึง อาจเป็นเพราะด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเราที่ไม่ค่อยเกิดภาวะภัยพิบัติอยู่บ่อยครั้ง แต่ยังมีพบเจอบ้างเช่นแผ่นดินไหวทางภาคเหนือ การเกิดสึนามิทางภาคใต้ น้ำท่วมในช่วงภาคกลาง รวมถึงขาดแคลนน้ำในภาคอีสาน ส่วนเหตุการณ์ภัยพิบัติอื่นๆประเทศไทยยังไม่ค่อยได้พบเจอมากนัก มีเป็นบางส่วนเช่นสภาวะความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้น ทำให้คนไทยโดยส่วนมากขาดความรู้สึกถึงความปลอดภัย  ไม่เข้าใจว่าความปลอดภัยคืออะไร โดนเฉพาะการขาดความนึกถึงสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของบุคคล  โดยส่วนมากถ้าเกิดเหตุความเสี่ยงต่อความปลอดภัยคนไทยจะเห็นก็คือคิดถึงทรัพย์สินก่อนตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น กรณีไฟไหม้คนจะนึกถึงทรัพย์สินที่ตัวเองจับต้องได้ก่อน ดังที่เห็นตามเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนข้าวของ ยกโอ่ง ยกคอมพิวเตอร์และตู้เสื้อผ้า ซึ่งแม้แต่คนที่มีปัญหาทางสุขภาพ เรี่ยวแรงน้อยหรือ บางคนเดินไม่ได้ ก็กลับวิ่งได้ และนำพลังที่มีอยู่มาปกป้องทรัพย์สินของตัวเองได้ แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นมักจะให้ความสำคัญกับประชากรประชาชนหรือตัวบุคคลมากกว่าสิ่งของเพราะถือว่าชีวิตเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด เมื่อมองบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดย่อมต้องมีการปกป้องดูแลและป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินนั้นเสียหาย กระบวนการดูแลป้องกันดูแลจึงแบ่งเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 : การดูแลปกป้องตัวเอง จะเริ่มจาก...

10 ทักษะสำคัญของบอดี้การ์ดมืออาชีพ

คนส่วนใหญ่จะรู้จักอาชีพบอดี้การ์ดจากในภาพยนต์ที่เป็นผู้ชายบุคลิกดี ใส่ชุดสูทและแว่นตาสีดำ คอยป้องกันและปะทะกับผู้ร้ายฝ่ายตรงข้ามที่จะเข้ามาทำอันตรายของบุคคลที่เขาเหล่านั้นปกป้องอยู่ แต่ในความเป็นจริงนั้นบอดี้การ์ดมืออาชีพจะต้องถูกฝึกฝนมาอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในงานต่างๆที่พิเศษกว่าคนทั่วไปในการบริหารจัดการงานต่างๆร่วมกับผู้อื่นในหลากหลายส่วนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างงานของบอดี้การ์ด มีดังนี้ มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งาน จัดการไฟล์ข้อมูล หรือวางแผนการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมีความสามารถพิเศษทางการปฐมพยาบาล มีความรู้ด้านการปั้มหัวใจ CPR มีความรู้การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED เป็นต้นมีความรู้เรื่องศิลปะป้องกันตัวสามารถปกป้องบุคคลที่ให้การดูแลและตนเองได้มีความสามารถในการขับรถ ผ่านการฝึกฝนเพื่อให้บุคคลที่ได้รับการดูแล ได้มีความรู้สึกปลอดภัย มีความสามารถทางการใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืน มีด กระบองมีความสามารถทางจิตวิทยาสามารถต่อรองได้ในภาวะฉุกเฉิน เพราะอาจเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เพราะการคุ้มกันหรือการอารักขานั้นเป็นการป้องกัน ไม่ใช่เป็นผู้จู่โจม ดังนั้นลักษณะของเราจะเป็นไปด้วยความสุภาพ และไม่แสดงออกในท่าทีก้าวร้าวมีความรู้ด้านการข่าวและสืบสวนสอบสวนสามารถสังเกตพฤติกรรม และป้องกันภัย จากการข่าวที่ดีได้เป็นผู้ที่มีความอดทนและมีวุฒิภาวะสูงสามารถทนต่อการยั่วยุ ของฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีสามารถทนรับแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกในทุกสถานการณ์ จะเห็นได้ว่าบอดี้การ์ดนั้นเป็นอาชีพเฉพาะทางที่ต้องมีความสามารถเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางพื้นฐานในการจัดการ การให้ความช่วยเหลือต่างๆ การป้องกัน...

Stay connected

15,276FansLike

Latest article

อารักขาบุคคลสำคัญ หรือ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

0
ต่อจากบทความที่แล้วว่า งานรักษาความปลอดภัยมีกี่ประเภท วันนี้เราจะแนะนำให้ทราบอีก 1 ประเภทในสาขาของงานรักษาความปลอดภัย เป็น 1 ในตัวเลือกของหลายๆคนที่อยากทำงานในด้านนี้ 2.1. เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ VIP Protection Executive Protection ถือว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งที่หน้าสนใจ และหลากหลายคนอยากเข้าไปทำงานในสาขานี้ แต่หน้าที่จริงๆของบุคคลที่ทำหน้าที่นี้ คือการดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคล ซึ่งบางครั้งต้องทนรองรับอารมณ์ของผู้ว่าจ้างในบางครั้งโดยเฉพาะผู้ว่าจ้างประเทศไทย ที่ยังแยกความเป็นมืออาชีพไม่ออก ซึ่งมีบริษัทรักษาความปลอดภัยเฉพาะทางที่ทำในด้านนี้ เช่น บริษัทรักษาความปลอดภัย อัลฟ่า...

พนักงานรักษาความปลอดภัยมีกี่ประเภท

0
หากจะเริ่มว่า พนักงานรักษาความปลอดภัย มีกี่ชนิด กี่ประเภท ต้องย้อนกลับ สมัยก่อนพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีการแยกออกว่าดูแลในส่วนไหนเป็นกิจลักษณะ หรือ แบ่งสาขาออกมาอย่างชัดเจน ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดไว้ 3 สาขานั้น เหนือไปกว่านั้นจริงๆ แล้วยังมีหลาก เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยในส่วนของอาคารและสถานที่ หรือ ขนย้ายทรัพย์สินมีค่า หรือ อารักขาบุคคลสำคัญ  แต่เมื่อมีการแบ่งสาขาออกมาแล้ว 3 สาขา นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละสาขานั้น สามารถเห็นเส้นทางอาชีพของแต่ละสาขาได้เป็นอย่างดี...

ความเป็นมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย

0
ความเป็นมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ปัจจุบัน(2021)จะเห็นได้ว่าในหลายๆบริษัทมีการปรับตัวตามที่ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 กำหนดไว้ และบริษัทต่างๆในส่วนของผู้ว่าจ้างงานรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าโรงแรม ห้างร้าน บริษัท สำนักงาน โรงงาน เริ่มเข้าใจถึงประโยชน์ของ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย นี้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก  จะเห็นได้ตอนนี้ในหลายๆบริษัทฯเริ่มมีการเรียกร้อง ใบอนุญาต ธภ.7 จากตัวของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยืนยันในความเป็นมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย  และส่วนของการฝึกอบรมก็เพิ่มขึ้นไม่ได้แค่สอนตามที่กฏหมายกำหนดไว้เพียง 40 ชั่วโมง ซึ่งในหลายๆศูนย์ฝึกอบรมก็ออกรับและตอบสนองการโดยมีการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นทั้งการฝึกพื้นฐานและการฝึกอบรมทบทวน หรือฝึกขั้นสูง ขั้นก้าวหน้า...