ทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานอุสาหกรรม หรือ การเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้พนักงานในบริษัทบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขความเสียหายทั้งต่อชีวิตและธุรกิจนั้นมีจำนวนมหาศาล ซึ่งทำให้ต้องเสียเงินเสียทอง เสียเวลา และเสียโอกาสต่างๆมากมาย ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญของทุกธุรกิจ ซึ่งทุกองค์กรควรจะมีแนวทางการสร้างความปลอดภัย ดังนี้

1. กำหนดกฎระเบียนขององค์กร

เราควรมีการกำหนดระเบียบพื้นฐานของพนักงานที่อยู่ร่วมกันในองค์กร โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น บริษัทเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่จะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่อาจสร้างความอันตรายแก่พนักงานได้ ก็สามารถกำหนดบุคลากรในหน้าที่ที่จะต้องไปทำงานเฉพาะในพื้นที่นั้น และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป กรณีที่จะต้องเข้าไปจะต้องมีใครเป็นผู้อนุญาต มีข้อปฏิบัติและการแต่งกายอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัย เท่านี้ก็จะช่วยลดโอกาสความเสียหายของความผิดตลาดได้

2. สื่อสารให้พนักงานทราบเรื่องความปลอดภัยอย่างเป็นประจำ

บริษัทและองค์กรควรจะมีการสื่อสารให้พนักงานได้ทราบถึงความเสี่ยง อันตราย วิธีป้องกันและรักษาความปลอดภัยอยู่เป็นประจำ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย กฎระเบียบต่างๆที่พนักงานจะต้องปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นสื่อติดประกาศและรณรงค์ตามสถานที่ต่างๆในบริษัท การเขียนสื่อความตามช่องทาง Online ที่เป็นระบบภายในของบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

3. มีแผนฉุกเฉินที่ปฏิบัติได้อยู่ตลอดเวลา

แม้เราจะมีการป้องกันอุบัติเหตุอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าความเสี่ยงจะหมดไป สิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมคือแผนฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเราจะต้องพบความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งการที่เรามีแผนฉุกเฉินก็จะสามารถลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดชึ้นได้ เราจึงต้องมีการกำหนดแผน บทบาทของผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบ ข้อปฏิบัติต่างๆ เอาไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการจัดการเมื่อเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น

4. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัย

การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยนั้น จะทำให้พนักงานทุกคนตระหนักในหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ และสังเกตสิ่งต่างๆที่เป็นความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการพร้อมกับหัวหน้าและผู้บริหาร ในการนำเสนอพูดคุย แลกเปลี่ยน จัดทำรายงานต่างๆด้านความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆให้กับองค์กร

จะเห็นได้ว่าคววามปลอดภัยในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะช่วยลดโอกาสความสูญเสียต่างๆได้ บริษัทจึงควรมีการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและข้อกำหนดต่างๆ มีการสื่อความ มีแผนสำรองต่างๆเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย

This image has an empty alt attribute; its file name is alpha-banner.jpg

#จ้างบอดี้การ์ด #หาบอดี้การ์ด #หารปภ