คนส่วนใหญ่จะรู้จักอาชีพบอดี้การ์ดจากในภาพยนต์ที่เป็นผู้ชายบุคลิกดี ใส่ชุดสูทและแว่นตาสีดำ คอยป้องกันและปะทะกับผู้ร้ายฝ่ายตรงข้ามที่จะเข้ามาทำอันตรายของบุคคลที่เขาเหล่านั้นปกป้องอยู่ แต่ในความเป็นจริงนั้นบอดี้การ์ดมืออาชีพจะต้องถูกฝึกฝนมาอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในงานต่างๆที่พิเศษกว่าคนทั่วไปในการบริหารจัดการงานต่างๆร่วมกับผู้อื่นในหลากหลายส่วนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างงานของบอดี้การ์ด มีดังนี้

  1. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งาน จัดการไฟล์ข้อมูล หรือวางแผนการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
  2. มีความสามารถพิเศษทางการปฐมพยาบาล มีความรู้ด้านการปั้มหัวใจ CPR มีความรู้การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED เป็นต้น
  3. มีความรู้เรื่องศิลปะป้องกันตัวสามารถปกป้องบุคคลที่ให้การดูแลและตนเองได้
  4. มีความสามารถในการขับรถ ผ่านการฝึกฝนเพื่อให้บุคคลที่ได้รับการดูแล ได้มีความรู้สึกปลอดภัย 
  5. มีความสามารถทางการใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืน มีด กระบอง
  6. มีความสามารถทางจิตวิทยาสามารถต่อรองได้ในภาวะฉุกเฉิน เพราะอาจเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
  7. เป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เพราะการคุ้มกันหรือการอารักขานั้นเป็นการป้องกัน ไม่ใช่เป็นผู้จู่โจม ดังนั้นลักษณะของเราจะเป็นไปด้วยความสุภาพ และไม่แสดงออกในท่าทีก้าวร้าว
  8. มีความรู้ด้านการข่าวและสืบสวนสอบสวนสามารถสังเกตพฤติกรรม และป้องกันภัย จากการข่าวที่ดีได้
  9. เป็นผู้ที่มีความอดทนและมีวุฒิภาวะสูงสามารถทนต่อการยั่วยุ ของฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดี
  10. สามารถทนรับแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกในทุกสถานการณ์

จะเห็นได้ว่าบอดี้การ์ดนั้นเป็นอาชีพเฉพาะทางที่ต้องมีความสามารถเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางพื้นฐานในการจัดการ การให้ความช่วยเหลือต่างๆ การป้องกัน การใช้อาวุธ และมีจิตวิทยาที่ดีในการทำงาน จึงเป็นอาชีพที่สำคัญที่จะช่วยให้คุ้มครองบุคคลสำคัญขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้มีชื่อเสียง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญให้ปลอดภัยได้

#จ้างบอดี้การ์ด #หาบอดี้การ์ด #หารปภ