ความเป็นมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ)

ปัจจุบัน(2021)จะเห็นได้ว่าในหลายๆบริษัทมีการปรับตัวตามที่ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 กำหนดไว้ และบริษัทต่างๆในส่วนของผู้ว่าจ้างงานรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าโรงแรม ห้างร้าน บริษัท สำนักงาน โรงงาน เริ่มเข้าใจถึงประโยชน์ของ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย นี้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก 

จะเห็นได้ตอนนี้ในหลายๆบริษัทฯเริ่มมีการเรียกร้อง ใบอนุญาต ธภ.7 จากตัวของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยืนยันในความเป็นมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย  และส่วนของการฝึกอบรมก็เพิ่มขึ้นไม่ได้แค่สอนตามที่กฏหมายกำหนดไว้เพียง 40 ชั่วโมง ซึ่งในหลายๆศูนย์ฝึกอบรมก็ออกรับและตอบสนองการโดยมีการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นทั้งการฝึกพื้นฐานและการฝึกอบรมทบทวน หรือฝึกขั้นสูง ขั้นก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นสถานบันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน ในการฝึกอบรมหลักสูตรเผชิญเหตุ เช่น เผชิญเหตุวัตถุระเบิด เผชิญเหตุโรคระบาด หรือหลักสูตรยิงปืนพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมการค้าธุรกิจคุ้มกันภัยและองค์กรต่างๆ

ส่วนทางสมาคมการค้าธุรกิจคุ้มกันภัย มีหลักสูตรประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ ร่วมกับบริษัทรักษาความปลอดภัย เอโฟร์ดี เซอร์วิส จำกัด และ บริษัทรักษาความปลอดภัย อัลฟ่า วัน จำกัด บริษัทรักษาความปลอดภัย แซม จำกัด ฯลฯ เพื่อช่วยให้บริษัทรักษาความปลอดภัยสามารถประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการได้ ก่อน หรือ ขณะดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ของหน่วยงานที่บริษัทนั้นๆดูแล หรือ การฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกรักษาความปลอดภัยของสมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ร่วมกับชมรมครูฝึก รปภ ไทย

นอกจากนั้นยังมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ส่งเสริมและสร้างเสริมความเป็นมืออาชีพในงานรักษาความปลอดภัย โดยมีหลักสูตรการรับรองสมรรถนะของพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ บุคคลที่มีความต้องการรับรองความสามารถในด้านรักษาความปลอดภัย โดยมีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขารักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สาขารักษาความปลอดภัย อารักขาบุคคลสำคัญ สาขารักษาความปลอดภัย คุ้มกันขนย้ายทรัพย์สินมีค่า ซึ่งได้รับการตอบรับจากบริษัทรักษาความปลอดภัยและศูนย์ฝึกรักษาความปลอดภัยต่างๆเป็นอย่างดี 

ยังมีหลายองค์กรเอกชน ที่พยายามพัฒนาและสร้างเสริมความเป็นมืออาชีพให้กับอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี เช่น โรงเรียนรักษาความปลอดภัย สายทอง ของอาจารย์สังคม สายทอง หรือ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ณ วัลลภ ของบริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ถ้าในส่วนของภาครัฐก็จะเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่มีการฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

จึงเห็นได้ว่าปัจจุบัน พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะมีความเป็นมืออาชีพและมีการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานและเริ่มเป็นสากลเช่นเดียวกับในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฯลฯ 

คงต้องให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ จะได้รับการยอมรับเมื่อใด