ลักษณะการทำงานของบอดี้การ์ดมืออาชีพนั้นจะต้องมีการวางเป้าหมายในเนื้องานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย มีการวางแผนในการทำงานอย่างมีลำดับขั้นตอน รวมถึงมีแผนในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น หากต้องให้การคุ้มครองผู้ว่าจ้างในการเดินทางไปยังสถานที่นัดหมาย บอดี้การ์ดจะเดินทางไปสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าและมีการข่าวที่ดีเพื่อที่จะได้ปฏบัติหน้าที่ไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ทำการพูดคุยกับผู้ว่าจ้าง ถึงลักษณะการทำงาน รายละเอียดของงาน ความรู้สึกกังวลของผู้ว่าจ้างต่อเหตุการณ์และความต้องการในการดูแลความปลอดภัยและปัจจัยที่จะเกิดเหตุเกิดขึ้น
 1. สืบข่าวและรายละเอียดพื้นฐานของผู้ว่าจ้างที่เราให้การดูแล ว่า ปกติมีการใช้ชีวิตเป็นลักษณะไหน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาที่ต้องสังเกตการคือในช่วง 7:00-19:00 และ 19:00 -7:00 รวมถึงรายละเอียดส่วนตัวของผู้ว่าจ้างในเรื่องความต้องการทางการแพทย์ โรคประจำตัว บุคคลที่จะต้องมีการตัดต่อกับผู้ว่าจ้างทั้งบุคคลใกล้ชิดและบุคคลที่ไม่ใกล้ชิด เพื่อที่จะนำข้อมูลมาจัดการป้องกันผู้ว่าจ้างได้
 1. จัดทีมเข้าสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าก่อนเวลาที่บุคคลสำคัญจะเข้าพื้นที่อย่างน้อย 3 ชั่วโมง หรือในกรณีเร่งด่วยจะเข้าพื้นที่ใน 1 ชั่วโมงล่วงหน้า โดยสิ่งจำเป็นที่ทีมล่วงหน้าจะต้องรับทราบคือ 
  • สถานที่และตำแหน่งของห้องรับรอง 
  • สภาพแวดล้อมมีสิ่งใดบ้าง 
  • พื้นที่ที่ใช้ในการจอดรถ 
  • เส้นทางในการเข้าออกของผู้ที่ต้องดูแล 
  • ทางไปห้องน้ำ 
  • ทางไปทางออกฉุกเฉินรวมถึงต้องสอบถามข้อมูลกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินในทางพยาบาล ที่จะต้องเดินทางไปในเส้นทางอื่นๆ 

นอกจากนี้ต้องทราบลำดับพิธีการของบุคคลสำคัญที่เข้าไปในพื้นที่ ผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานด้วยเพื่อที่จะได้ชี้ตำแหน่งให้กับบุคคลที่เราดูแลให้ทราบถึงเส้นทางการเดินทาง การที่ทำเช่นนี้ เป็นการช่วยรักษาภาพลักษณ์ให้กับบุคคลที่ต้องดูแลความปลอดภัย และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากลำดับพิธีการที่มีข้อบกพร่องอีกด้วย

 1. เมื่อชุดติดตามเข้ามาถึงพื้นที่ให้ทำการปิดกั้นบริเวณหรือพาบุคคลสำคัญออกไปให้เร็วที่สุด ทั้งนี้คำว่าเร็วที่สุดไม่ได้หมายความว่ามาถึงแล้วเดินทางเลย แต่หมายถึงแล้วให้สำรวจบริเวณนั้นโดยสายตาว่ามีปรปักษ์ที่ต้องการเข้ามาหาบุคคลสำคัญที่ต้องดูแลหรือไม่ แล้วจึงพาเดินทางจากพื้นที่นั้นๆไปห้องรับรองให้เร็วที่สุด
 2. เมื่อบุคคลสำคัญเข้าพื้นที่ห้องรับรองให้ทำการเช็คลำดับพิธีการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลสำคัญในการเข้าร่วมงาน