เมื่อบริษัทมีการขยายตัวและจำเป็นที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ในส่วนแรกๆที่จะเพิ่มเข้ามาคือประตูทางเข้าออก หน่วยรักษาความปลอดภัยหรือที่เรียกว่า รปภ. จะเข้ามาทำหน้าที่นี้ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกจากบริษัท มีดังต่อไปนี้

 1. ความกระตือรือร้นของรปภ 

ความกระตือรือร้นของ รปภ. นั้น เป็นความสามารถส่วนบุคคลถึงแม้ว่าบริษัท รปภ. จะมีการสอนและมีการชี้แจงหรือมีความพยายามมากมายขนาดไหน ความกระตือรือร้นนั้นเป็นของส่วนบุคคล ดังนั้นนั้นเมื่อบริษัทผู้ว่าจ้างได้ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยเข้ามาดูแลในพื้นที่ จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบดูว่า บุคคลที่เข้ามาเป็น รปภ. มีความกระตือรือร้นหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นเวลามีคนเข้ามาในพื้นที่ รปภ. ได้รีบเข้าไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณให้กับผู้ขับรถหรือแสดงความเคารพหรือไม่

 1. มีหัวใจในการบริการ (Service Mind) 

ปัจจุบัน รปภ. ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่หน้าทางเข้าเท่านั้น แต่ยังเป็นประตูแรกที่บุคคลอื่นๆหรือแขกของสถานที่จะเข้ามาในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน หรือหมู่บ้าน ซึ่ง รปภ. จะเป็นบุคคลแรกที่ได่พบเจอ 

ดังนั้น รปภ. ที่มีใจบริการจะผ่านการฝึกฝนจากบริษัทด้วยอีกทางหนึ่งย่อมมีการพูดคำทักทายว่าสวัสดีครับ ที่นี่ยินดีต้อนรับ และสอบถามถึงบุคคลภายนอกถึงเป้าหมายในการเข้ามาในพื้นที่ หรือได้นัดหมายบุคคลใดในพื้นที่ที่ดูแล ในกรณีที่ไม่ได้มีการนัดหมาย ให้รอคอนทางนี้จนกว่าจะโทรไปแจ้งพื้นที่เพื่อยืนยันการเข้าพบ ตัวอย่างในกรณีที่ที่มีบุคคลภายนอกเข้าไปในโรงงานหรือออฟฟิศ รปภ. จะต้องใช้ทักษะดังนี้

 • ความเข้มงวด: รปภ. ที่ดีนั้นจะมีความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่และจะไม่ปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยง่าย การเข้าพื้นที่โดยง่ายถือว่า รปภ. ปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานและไม่เหมาะสม ดังนั้นบริษัท รปภ. จึงควรมีการฝึกเป็นประจำทุกเดือน เพื่อย้ำถึงความสำคัญในการเข้มงวดของบุคคลภายนอกที่เข้าออกพื้นที่
 • สายตรวจ: การคัดเลือกบริษัท รปภ. ที่ดีนั้น จำเป็นที่ต้องดูว่าสายตรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างไร เช่น ความถี่ในการเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ควรจะมีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์และไม่ควรทิ้งระยะเวลาตรวจสอบให้ยาวนานกว่านี้ ถึงแม้ว่าในหน่วยงานนั้นหรือหน้างานนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาใดๆก็ตาม การเข้ามาตรวจสอบของสายตรวจสัปดาห์ละครั้งนั้นก็เพื่อพบผู้ว่าจ้าง สอบถามปัญหาที่ต้องการอยากจะให้แก้ ประเมินพนักงานรวมถึงการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน รปภ. ว่าได้ทำถูกต้องตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการหรือไม่ เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับปรุงและให้มีการฝึก ในรอบเดือน
 • ความไวในการแก้ปัญหาของบริษัท: เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่ รปภ. และหัวหน้าชุด ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จะมีการรายงานเข้าบริษัทเพื่อให้บริษัทรับทราบ โดยสายตรวจจะเป็นคนแรกที่เข้าสู่พื้นที่ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบการทำงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ว่าจ้างและเข้าไปช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้น ในกรณีดังกล่าวสายตรวจจะเข้าพื้นที่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง ยกเว้นในกรณีที่ไม่เร่งด่วนจะเข้าเป็นวันถัดไป 
 • การฝึกอบรมของ รปภ. บริษัท รปภ. ที่ดีนั้น นอกจากจะมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังต้องมีใบอนุญาตการทำงานของ รปภ. ด้วย และเหนืออื่นใดยังต้องมีการฝึกอบรมต่างๆเพิ่มเติมเพื่อทบทวนและสอนให้กับพนักงาน รปภ. ใหม่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน ไม่เขินเขิน หากเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยการฝึกดังกล่าวจะทำอย่างน้อยเดือนละครั้ง
 • การเป็นพันธมิตร บริษัท รปภ. ที่ดีนั้น นอกจากจะดูแลรักษาความปลอดภัยแล้ว บริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญและควรอยู่ในลักษณะการเป็นพันธมิตรเพื่อช่วยเหลือให้กับคู่ค้าให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การเปิดตัวหน่วยงานหรือการทำกิจกรรมพิเศษที่ต้องใช้จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น สายตรวจที่เป็นผู้ดูแลจะเข้าไปช่วยเหลือในจุดนั้นโดยเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้า ยกเว้นว่าบริษัทต้องการกำลังคนที่ต้องว่าจ้างเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งกับบริษัทให้จัดหาเพิ่มได้
 • การตรวจสอบประวัติของพนักงาน รปภ.: บริษัทที่ดีนั้นควรมีการตรวจสอบประวัติของพนักงาน รปภ. อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มรับสมัคร ดังนี้
  • ขั้นตอนที่ 1 การคัดกรองจากการสัมภาษณ์ 
  • ขั้นตอนที่ 2 ควรตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  • ขั้นตอนที่ 3 ควรมีประวัติย่อให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐาน จากบริษัท รปภ. ทั้งนี้ในส่วนเบอร์โทรหรือรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามข้อบังคับพระราชบัญญัติ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ว่าจ้างได้บางส่วนเท่านั้น
 • พนักงานรปภควรเป็นคนไทย: ตามกฎหมายแล้ว พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น การใช้คนต่างชาติถือการดำเนินงานที่ผิดต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย เหตุผลที่ รปภ. ต้องเป็นคนไทย เพราะต้องเขียนสมุดบันทึกรายงานเป็นประจำทุกชั่วโมง หรือทุก 2 ชั่วโมง ตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้หรือตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการทำบันทึกบุคคลเข้าออกพื้นที่ จดรายละเอียดรถ จอดรถค้างคืน ทั้งหมดเป็นการบันทึกเพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหายและเป็นการตรวจสอบว่ามีบุคคลเข้าออกในพื้นที่นั้นในแต่ละวันมากน้อยเพียงใด
 • การสร้างแรงจูงใจ: บริษัทรักษาความปลอดภัยควรมีสวัสดิการที่ดีเพื่อจูงใจให้พนักงานที่ทำงานให้กับบริษัท ซึ่งทำให้ผู้ว่าจ้างมีพนักงานที่ดีทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัท รปภ. นั้นควรปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพนักงานทุกคน
 1. ลักษณะของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 1. พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดีนั้นควรมีสภาพร่างกาย ครบ 32 ประการ ยกเว้นการทำงานบางประเภทที่สามารถให้ผู้พิการทำงานได้ เช่น ป้อมแลกบัตร หรือ ส่วนบริการ Call Center ที่ผู้พิการมีความสามารถเทียบเท่าหรือทำงานได้ดีกว่าบุคคลปกติทั่วไป
 1. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด ทั้งนี้ต้องมองอย่างเป็นธรรมว่าทุกคนอาจจะมีเรื่องราวข้อผิดพลาดในชีวิต ในอดีตอาจเคยมีการเสพยาเสพติด ซึ่งสามารถตรวจสอบจากประวัติอาชญากรรมได้ กลุ่มคนเหล่านี้อาจจะกลับตัวกลับใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตามผู้ว่าจ้างสามารถสังเกตได้ง่ายๆจากวิธีการในการทำงาน เช่น หาก รปภ. เสพยาเสพติดจะมาทำงานสายเป็นประจำ ความใส่ใจในการทำงานไม่คงที่ และมีอาการ ง่วง ในตอนกลางวัน แต่ตื่นในตอนกลางคืน นอกเหนือจากการเสพยาเสพติดแล้วบางคน ยังอาจจะติดสุราอีกด้วย ดังนั้นบริษัทที่ดีสายตรวจจะมีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือมีอุปกรณ์ตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจสอบได้ทันทีที่ต้องสงสัยและสามารถให้ใบตักเตือนได้ทันทีที่พบว่าพนักงานดื่มสุรา

 1. บริษัท รปภ. ที่ดีจะฝึกฝนและอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีที่ให้เกียรติทุกคน ไม่ประพฤติกิริยาก้าวร้าวหรือกล่าวว่าร้ายแก่ผู้ว่าจ้างหรือคนอื่นที่ต้องให้บริการ 
 1. พนักงานรักษาความปลอดภัยควรมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการทำงาน และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานได้ตามที่กฎหมายได้ระบุไว้
 1. พนักงานรักษาความภัยที่ดีนั้น ควรมีประวัติที่ขาวสะอาด ไม่เคยมีประวัติเสพยาเสพติดหรืออาชญากรรมใดๆ แต่หากมีประวัติที่ไม่ดี การว่าจ้างนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทและผู้ว่าจ้างเพราะบางครั้งบุคคลที่เคยกระทำความผิดผ่านมาระยะเวลามานานไม่น้อยกว่า 3-5 ปี อาจจะกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงคนเป็นคนใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนผู้อื่นได้เช่นกัน
This image has an empty alt attribute; its file name is alpha-banner.jpg

#จ้างบอดี้การ์ด #หาบอดี้การ์ด #หารปภ